• top1
  • top2
  • top3
  • top4

Zastrzeżenia prawne
Właścicielem i operatorem niniejszej witryny internetowej jest TEXO S.C. Serwis nasz ma charakter informacyjny, a materiały przedstawione na naszej stronie są dostępne nieodpłatnie. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie stanowią w żadnym wypadku świadczenia usług doradztwa ani jakichkolwiek innych usług. Przed podjęciem jakichkolwiek działań w oparciu o informacje zawarte na niniejszej witrynie zalecane jest zasięgnięcie porady w TEXO S.C.. lub u innego kompetentnego specjalisty lub prawnika.
Zamieszczone oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Mimo, iż dołożono należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji, istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości. TEXO S.C. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w nich. W żadnym wypadku TEXO S.C. lub pracownicy TEXO S.C. nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się w niniejszej witrynie ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia.
TEXO S.C.. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do niniejszej Witryny, a także za jakiekolwiek wady witryny mogące narazić użytkownika na szkodę, a w szczególności za rezultaty działania szeroko rozumianych wirusów komputerowych.


Prawa autorskie
Zawartość niniejszej witryny podlega ochronie przepisami prawa autorskiego. Prawa z tego tytułu przysługują TEXO S.C. i są zastrzeżone. Wykorzystywanie bez upoważnienia jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszej witrynie może stanowić naruszenie praw autorskich. Żadne materiały znajdujące się w niniejszej Witrynie, w tym tekst, grafika i kod programistyczny, nie mogą być udostępniane publicznie, reprodukowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody TEXO S.C. Zgoda taka może zostać wydana pod warunkiem zapewnienia czytelnego oznaczenia praw autorskich i źródła informacji ((C) Copyright by TEXO S.C..


Dane Osobowe
Zgodnie z treścią art. 24 ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy Państwa, że podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Dane te będą przetwarzane przez TEXO S.C. jedynie dla celów marketingowych i kontaktowania się z Państwem za pośrednictwem niniejszej witryny oraz poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie, jeśli został podany numer telefonu i adres. Przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych oraz prawo żądania ich poprawienia lub całkowitego usunięcia.
Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie przez TEXO S.C. ograniczonego zakresu informacji w związku z wykorzystaniem tzw. "cookies" (tzn. małych plików tekstowych umieszczanych w komputerze użytkownika i wykorzystywanych w chwili połączenia z Witryną). Cookies używane są w celu zwiększenia komfortu użytkowania naszej witryny oraz badania ogólnego ruchu użytkowników w witrynie, nie są natomiast wykorzystywane przez TEXO S.C. w celu identyfikacji bądź badania ruchu konkretnych użytkowników.
TEXO S.C. zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany niniejszych zasad o ochronie danych osobowych i ochrony poufności w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny. Żadne treści zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią umowy ani porozumienia między TEXO S.C. a użytkownikiem witryny.

 

Partnerzy

Sprzedaż mieszkań

Roksanes Żukowski lic. nr 7867
tel. kom. 508 240 831
email: r.zukowski@stepien.org.pl

Powrót do góry